Agenda 21

 

 

JANHARIAREN ATZETIK!!!!

 Gaur egungo kontsumo ereduak sortzen dituen hondakinen kudeaketa gizartearen funtsezko kezkatako bat bilakatu da: horien artean, elikagaiak xahutzearena. Jana bazterrean uztea eta botatzea elikagaien prozesuaren etapa guztietan gertatzen dela da ikasleekin landu nahi dena: ekoizteko orduan, kontsumitzerakoan, banatzerakoan, saltzerakoan eta sukaldatzerakoan. Nazio Batuen Elikadura eta Nekazaritza Erakundeak (FAO) jotzen du gure kontsumorako ekoiztutako elikagaien heren bat ez dela inoiz kontsumitzen, galdu edo xahutu egiten dela. Egoera hori da gurean, Ikastolan, ezagutarazi eta hausnartu..

https://youtu.be/1Eziy4bIADY

https://youtu.be/80eV8Gd1cwo